Slider

Elohay

biedt ambulante ondersteuning aan jongeren of volwassenen met psychische kwetsbaarheid, autisme of met licht verstandelijke beperking, die om verschillende redenen (nog) niet in staat zijn om in zelfstandig te functioneren.

Mensen die door Elohay worden begeleid hebben ondersteuning nodig omdat zij bijvoorbeeld moeite hebben met:

 • wonen,
 • werken,
 • dagbesteding,
 • leren,
 • structuur,
 • dag – nacht ritme,
 • participatie
 • administratie,
 • vaardigheden,
 • toe leiden naar de juiste zorg.

Doelgroep

Elohay begeleidt mensen:

 • die in een sociaal kwetsbare positie verkeren,
 • met (psycho) sociale en/of psychiatrische beperkingen,
 • met autisme
 • met licht verstandelijke beperkingen,
 • met een lange afstand tot de arbeidsmarkt,
 • met een burnout,

Werkwijze

Elohay werkt samen met de mensen omdat samenwerking verbindt en sterker maakt.

Elohay start met een intakegesprek en inventariseert belemmeringen, behoeften, wensen, vaardigheden en mogelijkheden en stelt vervolgens een persoonlijk plan op met daarin:

 • de hulp / zorg vraag,
 • een beschrijving van de haalbare doelen,
 • interventies die leiden tot het behalen van de doelen.

Wat kan Elohay bieden

Wat Elohay voor je kan beteken hangt sterk af waar je op dat moment behoefte aan hebt. Met andere woorden: wat is je hulp vraag.

 • participatie,
 • helpen om in de thuissituatie praktische zaken op orde te stellen,
 • werk fit trajecten,
 • begeleiden op de werkplek door jobcoaching,
 • ondersteuning bij aanvraag doelgroepenregister,
 • toe leiden naar schuld hulp verlening
 • toe leiden naar de juiste zorg
 • toe leiden naar dagbesteding
 • toe leiden naar opleiding
 • toe leiden naar vrijwilligerswerk
 • toe leiden naar betaald werk
 • sollicitatie begeleiding / training,
 • vergroten psychische weerbaarheid.