klachtenregeling

Elohay streeft naar een zo professioneel mogelijke begeleiding en aansluiting die bij je past. Maar er kan altijd iets mis gaan. En dat is vervelend. Daarom streeft Elohay er naar om een zo snel mogelijke oplossing te vinden en het vertrouwen te herstellen.

Wanneer er iets is waardoor je niet tevreden bent, dat kan zijn wanneer je begeleider / coach in de relatie met je:

  • geen respect toont,
  • je niet prettig behandeld,
  • afspraken die zijn gemaakt, niet nakomt,
  • niet goed met je communiceert.

Dan kunnen we samen daarover in gesprek gaan om de onvrede bij je weg te nemen en tot een oplossing te komen, zodat het vertrouwen- en de samenwerking kan herstellen.

Er is iets mis gegaan.

Maar mocht dat niet lukken, dan kun je een beroep doen op de onafhankelijke klachtenregeling.

Elohay is aangesloten bij “Er is iets misgegaan”. Wanneer je begeleiding / coaching door Elohay ontvangt, heb je een klachtenregeling op papier ontvangen. Je kunt een klacht indienen via de website www.erisietsmisgegaan.nl.

Deze klachtenregeling bestaat uit 4 fasen

  • fase 1: er samen uit komen
  • fase 2: klacht
  • fase 3: mediation
  • faes 4: geschillencommissie

In deze klachtenregeling wordt stap voor stap beschreven wat je als cliënt kunt doen, wat Elohay (als zorgaanbieder) kan doen en wat “erisietsmisgegaan” kan doen om de onvrede weg te nemen (Fase 1) en, mocht dat niet lukken, dan kan erisietsmisgegaan cliënt en Elohay begeleiden bij het zo snel en prettig mogelijk bereiken van een voor beiden aanvaardbare oplossing (Fase 2). Zodat er weer vertrouwen is en je met elkaar verder kunt.

Als ook Fase 2 niet heeft geleid tot een voor cliënt en Elohay aanvaardbare oplossing, kan door elk van beiden een beroep worden gedaan op begeleiding door een van de mediators (fase 3). Als ook Fase 3 niet heeft geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, voegt de mediator de gemaakte afspraken in een verslag aan het dossier toe en stelt hij of zij de cliënt en Elohay daarvan in kennis. De cliënt kan het geschil in dat geval binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de bij ons aangesloten Geschillencommissie (fase 4). Het gehele proces zoals dat in de klachtenregeling wordt beschreven, tot en met de beslissing van de geschillencommissie, voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).